Arkitekttävling för Nobel Center, Stockholm

Inlagt den by & filed under Övrigt.

Deltagande arkitekter i arkitekttävlingen, för Nobel Center, Stockholm, juni 2013

Deltagande arkitekter i arkitekttävlingen, för Nobel Center, Stockholm, juni 2013

De utvalda arkitekterna står nu inför den komplexa uppgiften att ta fram ett idéförslag för den arkitektoniska utformningen av Nobel Center – den byggnad som ska bli Nobelprisets nya hemvist i Stockholm. I uppgiften ingår också att redogöra för hur Nobel Center ska förhålla sig till det omgivande stads- och vattenrummet på Blasieholmen och vid Nybroviken.

Till sin hjälp har arkitekterna ett omfattande tävlingsprogram som beskriver den verksamhet som ska bedrivas i centret och de krav som ställs på byggnaden och dess olika funktioner. Här beskrivs också den unika plats i Stockholms centrala vattenrum där byggnaden ska infogas och den hänsyn som måste tas till omgivande institutioner och miljö. Stockholms stad har länge sparat tomten på Blasieholmsudden för en publik verksamhet av internationellt intresse. Nobel Center kommer att öka platsens värde för allmänheten och göra den mer tillgänglig för Stockholmare och mer långväga besökare.

Den jury som ska bedöma tävlingsförslagen består av 11 personer med ett brett register av fackkunskaper som är värdefulla för Nobel Center. I vissa delar av bedömningsarbetet kommer juryn dessutom att ta in externa specialister. Juryn presenteras i sin helhet nedan.

Den internationella arkitekttävlingen är uppdelad i två steg där förslag på en översiktlig gestaltning lämnas in den 30 september 2013. Efter juryns bedömning kommer två till fem arkitektkontor att gå vidare till tävlingens andra steg där förslagen vidareutvecklas. I april 2014 kommer det vinnande förslaget att presenteras. Publika utställningar kommer att arrangeras i samband med båda stegen i tävlingen.

Arkitekttävlingen kan inledas nu tack vare en generös donation om 800 miljoner svenska kronor från Familjen Erling-Perssons Stiftelse samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Jurymedlemmar

Lars Heikensten, ek.dr. (ordförande), vd, Nobelstiftelsen

Olov Amelin, fil. dr., museichef, Nobelmuseet

Lars Drangel, civ.ing., Ramsbury Property AB

Gunnar von Heijne, professor, Stockholms universitet, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

Marika Hedin, fil. dr., museichef, Vasamuseet

Karolina Keyzer, arkitekt, SAR/MSA, stadsarkitekt, Stockholms stad

Anders Nylander, civ.ing., tidigare vd, Atrium-Ljungberg

Harriet Wallberg, professor, ledamot av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet

Per Wästberg, författare, ledamot av Svenska Akademien